Produktion & Sangskrivning

Her kan du vælge imellem flere forskellige tilgange til at komponere og producerer din egen musik. Vi har hold for dig der spiller og synger, og for dig der bruger musiksoftware eller skriver tekster og rap.

Du får redskaber til både din egen sangskrivning og co-writing, og I udfordres individuelt ud fra ønsker og erfaring. Det er både for dig, som ikke har skrevet sange før og for dig, som allerede har skrevet dele af eller hele sange og som du ønsker sparring på.

Der blev desværre ikke fundet nogen hold.