Støtte til kontingent

Støtte til kontingent og udstyr
Københavns Kommune giver børn og unge mulighed for kontingentstøtte. Udfyld dette skema for anmodning om støtte:
Skema til ansøgning

Regler for kontingentstøtte:
Støtten dækker indeværende skoleår.
Der kan ydes kr. 500 kr. i støtte pr. semester.

Ansøgningen skal være Rytmisk Center i hænde senest 14 dage før holdstart.
Støtten vil blive behandlet som ‘forventet efterbevilling.’ Det betyder at du laver en tilmelding på almindelige tilmeldingsbetingelser, og efterfølgende indsender det
udfyldte ansøgningsskema.

Skemaet indsendes til Børn & Unge, bu@rytmiskcenter.dk