Borgermøde - ny plads på Vesterbro!

Der er længe blevet arbejdet på den lokalplan, som skal reetablere pladsen uden for vores forside mod Enghavevej. Efter at den nye ejendom, Toves Gård er blevet bygget, er der opstået en ny plads foran vores bygning. Med dette som udgangspunkt, ønsker vi at kigge på byrummet i sig selv og hvad det kan gøre for en bydel og lokalsamfund. Her vil vi invitere faglige eksperter, politiker og lokalsamfundet, til en samtale om hvordan vi sammen kan skabe et rum vi alle kan være i, og som tilfører Vesterbro noget nyt. Kan vi kigge på andre steder i
andre byer, og i Kbh, hvor der blevet arbejdet med dette og som fungerer og fået succes.

Oplæg fra: TBA

STED: Rytmisk Center, LUNA

DATO: TBA

KL: