Musikby København

Hvor er Københavns musikstrategi? Skal København profilere sig som Musikby?

Flere og flere byer anerkender det potentiale der ligger i musikken, i arbejdet med at skabe mere social samhørighed, integration, turisme og vækst. Musikkens potentiale er stort - men udnytter København mulighederne?

Hvis København skal være en markant hovedstad, også internationalt, kræves en strategisk vision for at tænke musikken og musikkens udøvere, skabere og formidlere, med i visionerne for vores by. Men i dag ser vi politikernes indsatser på området som ufokuseret, spredt, tilfældig uden overordnet vision.

Derfor inviterer Rytmisk Center og Dansk Musikerforbund Hovedstaden til debat med relevante politikere og aktører fra musikscenen i København, hvor musikkens potentiale i byen kommer på dagsordenen.

Music Cities Network, er et internationalt netværk af større byer der satser strategisk på musik. Lena Ingwersen, direktør for MCN, kommer og fortæller om andre byer i Europa (Manchester, Berlin) som har taget skridtet og høster de fordele der er ved at være forbundet og synlige, med hver deres identitet og fortolkning af hvordan en dedikeret Musikby ser ud.

Sammen med lokale politikere og aktører ønsker vi at debattere musikkens potentialer i udviklingen af vores hovedstad. Vi lægger op til formatet kendt fra Højlunds Forsamlingshus hvor vi får alle stemmer i spil – både politikere og branchefolk.

I panelet sidder blandt andre lokalpolitikerne Lea Friedberg (A), Klaus Mygind (F) og Niels Peder Ravn (D).

Eventet er GRATIS.

 

DATO: 8. juni
TID: 15.00-17.00
STED: Rytmisk Center, i lokale 45 på 4.sal