Gøsselskolen

Gøssel Tre Børn Med Trommer 1250
  • Holdnr
  • Kursus
  • Startdato
  • Underviser
  • Sted

Holdnr

Kursus

Startdato

Underviser

Sted

209912

Gøsselskolen 2. årgang 2024

Man
19.08.24 kl. 15.30

Sus Hauch

Rytmisk Center - Vesterbro

Gøsselskolen 2. årgang 2024

Holdnr: 209912

Start: Man 19.08.24 kl. 15.30

Underviser: Sus Hauch

Sted: Rytmisk Center - Vesterbro

Gøsselskolen er et to-årigt kursusforløb med baggrund i Astrid Gøssel og Bernhard Christensens arbejdsmetode, der kvalificerer dit arbejde med børn, musik og bevægelse.      

For at starte på kursusforløbet, kontakt kursusansvarlige:
Sus Hauch på: sushauch@gmail.com eller ring på 22 32 15 38
Nina Foss på ninafoss@gmail.com eller telefon 61 66 91 40

Hovedemnerne

 

Tilegnelse af færdigheder indenfor bevægelseslære, bevægelse, udtryk og dans.

Tilegnelse af musikalske færdigheder med hovedvægt på rytmisk træning, trommer, percussion og sang.

Gennemgang af og fordybelse i:

:: Motorisk udvikling ::
:: Sansemotorisk udvikling ::
:: Musikalsk udvikling ::
:: Praktisk & teoretisk arbejde med
pædagogisk metode med børn i alderen 0-9 år. ::

Gøsselskolen har siden 1975 udbudt dette efteruddannelseskursus med baggrund i bevægelsespædagogen Astrid Gøssel og komponist og musikpædagog Bernhard Christensens arbejdsmetoder og idégrundlag. Her tager vi udgangspunkt i barnet, der hvor det er, i legen, i det skabende, og i barnets naturlige rytmisk motoriske bevægelsesform. At improvisere og eksperimentere er nøgleord i undervisningen.

På kurset forholder vi os til ny viden inden for fagområder som bevægelse, musik, sundhed, pædagogik m.m. – du bliver dermed en del af en spændende platform for videndeling og diskussion.

Gennem hele forløbet arbejdes der i en vekselvirkning mellem teori og praksis, så kursisterne kan tilegne sig stoffet med egen krop og selv kan lede et rytmikforløb.

Vi har en stor underviserstab med bred erfaring og uddannelsesbaggrund inden for musik, dans, bevægelse, sundhed og pædagogik.

Har du spørgsmål, kontakt kursusansvarlig Sus Hauch på:
sushauch@gmail.com eller ring på 22 32 15 38

Hent hele kursusprogrammet HER

Gøssel Dans 1250