Komponistlinjen

Få Intensiv undervisning i komposition, hvad enten du vil arbejde med instrumental musik eller elektronisk lyddesign. Det vigtigste er at du har erfaring med at skrive din egen musik, er ambitiøs, elsker at udvikle idéer og er indstillet på at blive udfordret.
At arbejde med lyd, dvs. optageteknikker, musikproduktion og rumlige dimensioner såvel som akkorder, melodiudvikling, instrumentation og arrangement til klassiske ensembles, dækker begge over en kompositorisk proces – håndværket er forskelligt, men de valg man står overfor undervejs, er de samme.

Overvejer du at søge Musikkonservatoriet eller anden musikuddannelse kan vi også hjælpe dig med at blive klar til disse optagelsesprøver.

Kursusperiode forår 2023

20. februar – 2. juni.
Ansøgningsfrist d. 5. januar.
Optagelsesprøven ligger i uge 4 (januar)

Kursusperiode efterår 2023

4. september til 15. december.
Ansøgningsfrist d. 7. august.
Optagelsesprøven ligger i uge 34 (august)

Kursus

Dag

Start

Underviser

Sted

Komponistlinjen - start februar 2023

Man

20.02.23 kl. 09.00

Cecilie Sadolin

Rytmisk Center - Vesterbro
Vesterbrogade 107 E
1674 København V

Komponistlinjen - start september 2023

Man

04.09.23 kl. 09.00

Cecilie Sadolin

Rytmisk Center - Vesterbro
Vesterbrogade 107 E
1674 København V

Få Intensiv undervisning i komposition, hvad enten du vil arbejde med instrumental musik eller elektronisk lyddesign. Det vigtigste er at du har erfaring med at skrive din egen musik, er ambitiøs, elsker at udvikle idéer og er indstillet på at blive udfordret.

Overvejer du at søge Musikkonservatoriet eller anden musikuddannelse kan vi også hjælpe dig med at blive klar til disse optagelsesprøver.

Da komposition – som håndværk, op igennem historien og frem til i dag, dækker over mange forskellige traditioner, udtryksformer og discipliner, kræves der i dag en bred faglighed for at kunne omfavne faget i sin helhed.

At arbejde med lyd, dvs. optageteknikker, musikproduktion og rumlige dimensioner såvel som akkorder, melodiudvikling, instrumentation og arrangement til klassiske ensembles, dækker begge over en kompositorisk proces – håndværket er forskelligt, men de valg man står overfor undervejs, er de samme.

At komponere foregår både når man bygger sit eget instrument eks. en synthesizer, når man udvikler egne systemer og mønstre eller når man løser et konkret teknisk eller teoretisk problem i et værk. Processen foregår, når man leger med optagelser i et lydstudie og laver lyddesigns, når man rammesætter en improvisation, nedskriver en melodisk idé eller energisk felt i et nodepartitur eller via en grafisk tegning. Den foregår også når vi oversætter ord eller stemninger til toner og klangflader eller når vi fantaserer og forestiller os et fortællermæssigt scenarie.

At komponere handler i bund og grund om at udvikle idéer, stille spørgsmål, løbende skabe metode og samtidig overgive sig til processen. Det kan opleves som cyklisk, for når man opdager nye ting – ser man også flere muligheder. Derfor skal vi skabe rammer og arbejde ud fra konkrete opgaver. Mulighederne er uendelige og at komponere handler både om tilvalg og fravalg, om at løse konkrete problemer, at omfavne det komplekse og simple, men mest af alt – at være nysgerrig, videbegærlig og intuitiv.

Vi vil arbejde projektbaseret og alle emner vil være bygget op omkring opgaver der tager afsæt i et tema.

Vi vil komme igennem temaer som form, samarbejde, lyd til medier, udvidet instrument- teknikker, metodeudvikling og alternative notationsformer. Vi vil arbejde med instrumentation, melodiudvikling, dynamik, kontrapunkt, elektronisk lyddesign, konceptudvikling, dogmer, tekst og kollagetænkning. Opgaverne vil fokusere på at udforske et medie, mere end en specifik stil eller genre.

Gruppens interesser, sætter rammen for hvilken faglig retning kurset skal tage.

Tværdisciplinært samarbejde og egne projekter

Når vi lykkes med at samarbejde, kan vi opnå indsigt og kunst på et langt højere plan end to individualister kan. Vi skal lære hvordan vi samarbejder, bruger og hjælper hinanden og tænker tværfagligt. I dag er det mere normen end undtagelsen, at vi som komponister er en del af tværfaglige kunstneriske fællesskaber i projekter, så det er vigtigt at kunne indgå med åbenhed og lære af sine kolleger i et projekt. Derudover skal vi skabe vores egne projekter og vi vil arbejde ud fra tidslinjer og deadlines. At udvikle en rammemæssig struktur er en stor del af at kunne overskue og lykkes med sine projekter.

Introduktion til lydstudie

Lydstudiet er den moderne komponists skrivebord og vi vil komme igennem basale indspilningsteknikker, viden om lyd, mikrofonsammensætning, samt introduktion til en DAW (Digital Audio Workstation).

Postproduktion, lydformater, immersiv lyd og elektronisk lyddesign

At kunne lave en god demo eller lege med lyd som inspiration, kræver teknikker og forståelse for hvordan man praktisk arbejder med audio. At kunne forholde sig til lyd ud fra et akustisk perspektiv eller som et kreeret flerdimensionelt audiorum såsom 3 – eller 4-D mix, kræver viden om immersiv lyd, multikanalsmusik og udvidede audioformater.

Notationsformer

Vi vil arbejde med måder at skrive og kommunikere idéer på. Fra grafisk notation til introduktion til Sibelius, til måder at kommunikere med musikere eller andre kunstnere på. Et sprog, fælles forståelsesgrundlag og udgangspunkt er vigtigt for at kunne arbejde sammen med andre.

Kompositions-teori og instrumentation

Vi vil fokusere på f.eks. melodi-udvikling, akkorder (funktion, beliggenhed, omvendinger, udvidelser etc.), rytmer og grooves, form, arrangement for blæsere og strygere osv. Vi vil også tale om hvordan instrumentation kan brugrs som redskab til at udvikle musik på.

Hørelære

Da vi bruger vores ører til at lytte og forstå musik med, kommer vi til at træne vores gehør og evnen til auditivt at analysere musik. Det vil være på et niveau hvor alle kan være med, og lynhurtigt komme til at kunne mærkes i hverdagen med musik.

Lytteklub

Vi mødes og lytter til den musik vi har lavet hver især, forklarer hvad vi ønsker med det og lader det være grundlag for samtale, læring og konstruktiv kritik.

Teknik og problemløsning

Du får hjælp til at løse tekniske problemstillinger, som opstår i kompositionsprocessen. Det kan være instrumentfærdigheder, sangteknik, band-ledelse, software-hjælp, indspilningsteknik etc.

OBS! Det faglige niveau på Komponistlinjen er højt, så er du begynder eller let øvet, og stadig ønsker en kursuspakke, skal du tjekke vores 13 ugers kursuspakker(link) ud.

Undervisere

Det er vigtig for os, at vores undervisere er udøvende inden for sine respektive områder. Se HER underviserne som er tilknyttet De Intensive og hvem som er på de respektive linjer.

Skema

Undervisningen ligger tirsdag og onsdag kl. 9.00- 13.35 begge dage.
I alt 10 lektioner pr. uge. Bemærk, at du skal medbringe din egen laptop med din foretrukne DAW installeret samt hovedtelefoner.

Ekstra fag

Hvis du ønsker det, kan du udvide dit skema med ekstra fag. På denne måde har du mulighed for at sammensætte dit skema så det bliver 100 % målrettet dine behov. 

Ekstra fagene vælger du frit fra Rytmisk Centers hjemmeside under Voksne

Når du ved hvilke ekstrafag du ønsker, kontakter du afdelingsleder Lis Wessberg på mail: liw@rytmiskcenter.dk som vil sørge for at ekstrafagene passer ind i dit faste skema.
Når du vælger ekstrafag udover dit faste skema får du 30 % i rabat på de ekstrafag du vælger.

Arrangementer

Udover den faste ugentlige undervisning vil der være forskellige arrangementer i løbet af semestret, såsom Colab uge på tværs af alle linjer, Artist talks og koncerter. Derudover tilbydes alle kursister på De Intensive individuel studievejledning som kan omhandle branche, uddannelse m.m.

Kursusperioder i 2023

Forår
Kursus periode: 20. februar – 2. juni.
Tilmeldingsfrist: 6. januar.
Optagelsesprøver: Uge 4 (januar).

Efterår
Kursus periode: 4. september til 15. december.
Tilmeldingsfrist: 11. august.
Optagelsesprøver: Uge 34 (august)

Pris

Kurset koster: 19.500 / SAP 18.200.
Betalingsfrist er 2 dage efter bekræftelse på optagelse på kurset. Alternativt kan kurset, efter aftale med kontoret, betales med månedlige afdrag.

Musikundervisningen foregår i København.

Har du spørgsmål til De Intensive linjer, kontakt Lis Wessberg på liw@rytmiskcenter.dk eller 93636606.

OBS! Det faglige niveau på De Intensive er højt, så er du begynder eller let øvet, og stadig ønsker en kursuspakke, skal du tjekke vores 13 ugers kursuspakker ud.

Pexels Photo 63703

Optagelsesprøve

Der er optagelsesprøver med forskellige kriterier på de respektive linjer.

LÆS MERE
Rammerne Studio A

Øvelokaler & Rammer

Som kursist kan du booke øvelokaler og studier udenfor undervisning.

LÆS MERE