Klonede klange - Stemmens rolle i fremtidens musik og medier

Debat 11. April

Ny software gør det nemt at klone, sample og syntetisere stemmer, hvilket rejser komplekse spørgsmål om intimitet, identitet og originalitet i musikproduktion. Når musikere kloner deres egne stemmer eller integrerer andres stemmer, hvordan påvirker det opfattelsen af originalitet og forholdet til kunstneren? Dette udfordrer også kunstnerens ret til deres egen stemme og rejser etiske spørgsmål om kreativ kontrol. Vi retter fokus mod de mest eksperimenterende og kontroversielle stemme-eksperimenter inden for og uden for Danmark for at afdække de komplekse dynamikker i denne musikalske transformation.

Deltagere:
Stina Hasse Jørgensen, adjunkt, IT Universitetet i København 
Edin Lind Ikanovic, partner i Analyse & Tal

Kurator og moderator:
Majken Overgaard

Eventet er GRATIS, på grund af begrænset med pladser kræver det at du reserverer plads HER

11. april
16.30 - 18.00
Rytmisk Center i LUNA
Vesterbrogade 107E
1620 Kbh V

Arrangementet er et samarbejde mellem DMF og Rytmisk Center, og kurateret af Majken Overgaard.

Edin3 Small

Edin Lind Ikanovic, partner i Analyse & Tal, 

Jeg er optaget af de muligheder og udfordringer, der opstår når AI værktøjer gør det muligt at autogenerere "kunst" og deep fake alternative virkeligheder. Jeg afsøger nye måder man kan bruge AI på til at undersøge og påvirke verden. Jeg hjælper også stemmeskuespillere og andre til at kunne navigere i en verden, hvor alle pludseligt kan kopiere ens stemmer.

Stina

Stina Hasse Jørgensen, adjunkt, IT Universitetet i København 

Jeg er interesseret i at undersøge stemmekloningsteknologier og hvad de betyder for vores vokale kultur. 

Formidling: Sammen med publikum vil jeg gerne være nysgerrig på, hvilke stemmer der kan skabes, cirkuleres og lyttes til med de nye stemmekloningsteknologier og spørge ind til hvad teknologierne betyder for vores forhold til stemmekvaliteter- og identiteter?

Majken Kvadrat

Majken Overgaard
Lige nu ændrer teknologi måden vi producerer både tekst, lyd og billeder. Det kommer til at forandrer rigtig mange menneskers liv - særligt i den kreative branche. Jeg er optaget af, hvordan vi via de her arrangementer kan bidrage dagsordenen for samtalen og sikre musikeres rettigheder.  

Jeg vil gerne åbne op for at musikere fortæller os, hvordan de arbejder med kunstig intelligens og hvordan de fremadrettet ønsker at det skal påvirke deres branche. Jeg vil gerne fortælle både de positive historier om nye muligheder for kreativitet og innovation og samtidig tage vare på de mange udfordringer kunstig intelligens bringer med sig.